Vážení prátelé, tyto webové stránky byly vytvoreny za úcelem podpisové podpory Generální petice zdravotne postižených nemocí CFS – chronický únavový syndrom, pro jejíž lécení a diagnostiku není v Ceské republice radu let vytvoren žádný komplexní zdravotní a sociání systém pomoci.

Podtitul petice ,,POMOZTE NÁM, NEBO ODEJDETE,, je urcen predevším výkonným institucím a zamestnancum Ministerstva zdravotnictví CR (MZCR), Ministerstva práce a sociálních vecí (MPSV), Ceské zprávy sociálního zabezpecení (CSSZ) – Posudková služba.

OBSAH PETICE

GENERÁLNÍ PETICE - ,, POMOZTE NÁM, NEBO ODEJDETE “ Petice zdravotne postižených - Chronickým únavovým a imunitním dysfunkcním syndromem CFIDS / CFS, jejich rodin, príbuzných, prátel a široké verejnosti.

Petice se svým obsahem obrací, v podrobné, níže uvedené cásti Generální petice, na 40ti stránkách textu, k 19ti institucím v CR, vc. Evropského parlamentu, v 79ti požadavcích nápravy prístupu Ceské republiky ke zdravotne postiženým a to zejména v techto bodech :

POŽADUJEME od Ceské republiky:

 1. Zastavení neduvodné psychiatrizace zdravotního postižení Chronickým únavovým a dysfunkcním syndromem z duvodu, že byla psychická prícina tohoto onemocnení svetovou vedou jasne vyloucena
 2. Respektování posledních poznatku svetové lékarské vedy u tohoto onemocnení , vc. doporucení Svetové zdravotnické organizace (WHO), k jejímuž clenství je CR vázána mezinárodními smlouvami
 3. Vytvorení a zavedení :
 4. Odvolání zodpovedných pracovníku za n e r e š e n í kritické situace nemocných a to :
 5. Zrízení nezávislé vyšetrovací komise Parlamentu CR, která vyšetrí uvedené prípady možné diskriminace nemocných, od orgánu moci výkonné i soudní
 6. Požadujeme od moci zákonodárné, aby vytvorila taková legislativní opatrení a kontolní mechanismy, aby dále nedocházelo k situaci, kdy nejsou úredníky verejné moci, za 20. let co je nemoc CFS známa, vytvoreny základní objektivne-odborné standardy prístupu k CFIDS/CFS, neexistuje žádná rízená objektivní informovanost o nemoci, prežívají neduvodné dezinformace o psychiatrické prícine nemoci a není vytvoren jakýkoli podpurný centrální zdravotní systém lécení nemocných, kterí jsou ve vetšine prípadu závislí jen na hmotné pomoci svých rodin, príbuzných a prátel, bez priznání jakéhokoli nároku na alespon trochu dustojný lidský život .
 7. V níže uvedeném odkazu najdete podrobný popis oprávnených požadavku nemocných na zodpovedné orgány státu.
  Připojuji se k textu Generální petice zdravotně postižených nemocí CFS ve smyslu zákona 85/1990 Sb.
  (Email nahrazuje fyzický podpis. Bude použit pokud byste chtěli později z petice svůj podpis odstranit)

  Červené položky jsou povinné ze zákona č. 85/1990 Sb. Čím více údajů uvedete, tím větší důvěryhodnost svému "podpisu" dáváte. Ponechte zaškrtnutá políčka "Skrýt" všude tam, kde nechcete zveřejnit údaje na internetu. Státnímu orgánu, kterému bude petice adresována, budou poskytnuty všechny vyplněné údaje. Uvedením svých osobních údajů do formuláře a jeho odesláním souhlasíte s jejich uveřejněním v přesně Vámi zadaném formátu. Kromě jména a příjmení, které budou zveřejněny vždy, máte možnost sami rozhodnout, jaké údaje budou v elektronických petičních arších uveřejněny. Po ukončení petice a jejím předání státním orgánům budou Vaše údaje z tohoto webu smazány a nebudou námi poskytnuty žádné třetí osobě. Svůj podpis můžete kdykoli odvolat a to zasláním takového požadavku na adresu soscfids@centrum.cz . Máte-li potíže s odesláním formuláře, zašlete, prosím, údaje pro podpis petice na e-amil soscfids@centrum.cz .
  Děkujeme Vám.
   


  Petici již podepsali ...

  Hlavní stránka Podpisový arch - ke stažení English version Generální petice Bezplatná pomoc nemocným Zde najdete vše o CFS